BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

FILIA W ŁUKOWIE

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

1. Zespół Aspergera : wprowadzenie / T. Attwood.

Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006, Sygn: 33311

Autor tłumaczy rodzicom i specjalistom, jak rozpoznać zespół Aspergera. Prezentuje opis i analizę nietypowych charakterystyk i praktycznych strategii korekcyjnych, wykorzystując przy tym cytaty z wypowiedzi osób z tym zespołem, a wszystko to czyni w sposób jasny i przystępny.

2. Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. T. Gałkowskiego i J. Kossewskiej.

Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001, Sygn: 28937

3. Autyzm : na granicy zrozumienia / red. nauk. B. Winczura.

Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2009, Sygn: 34525

4. Autyzm - epidemiologia, diagnoza i terapia / pod red. T.Pietrasa,A.Witusika i P.Gałeckiego.

Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2010, Sygn: 34459

5. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : Skala Oceny Zachowań Autystycznych / J.J. Błeszyński.

Gdańsk : Harmonia , 2011, /NOWOŚĆ/

Dzięki zawartym w książce opisom cech autyzmu oraz zaproponowanej przez autora Skali Oceny Zaburzeń Autystycznych możliwa jest właściwa diagnoza tego zaburzenia oraz zaplanowanie potrzebnej danemu dziecku terapii. Warte podkreślenia jest także podejście prezentowane przez autora, który postuluje głęboko humanistyczne rozumienie autyzmu, będące jednocześnie rozumieniem człowieka i podkreśleniem jego potencjału.

6. Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych: zarys rewalidacji/ J.J. Błeszyński.

Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK , 2010

/NOWOŚĆ/
Autor dokonał analizy różnicującej autyzmu od zespołów zaliczanych do grupy PDD (Progressive Developmental Disorders): Landau-Kleffnera, Prader-Williego, Retta, Williamsa, Łamliwego Chromosomu X, Angelmana, Aspergera. Każdy rozdział jest poświęcony jednemu z zespołów w układzie: ogólny opis, diagnoza, przebieg rozwoju dziecka w zespołem, prowadzone terapie (z podziałem na: farmakologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, modyfikację zachowań i rodzinną). Dołączono także tabelaryczne zestawienia pomocne we wczesnym różnicowaniu zespołów od autyzmu.
7. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / L. Bobkowicz-Lewartowska.

Kraków : ”Impuls”, 2007, Sygn: 28915 /Wyd. 1 z 200r./, Sygn: 32790

Prezentowana praca zawiera m. in. badania autorki dotyczące wpływu procesu terapeutycznego na stopień autyzmu i rozwój psychoruchowy. Celem badań było także określenie związku między stopniem autyzmu a poziomem i profilem rozwoju psychoruchowego dzieci. Wyniki tych badań mogą być zastosowane przez terapeutów w ich pracy z osobami dotkniętymi autyzmem, a także w diagnozie i profilaktyce tej choroby. Książka adresowana do specjalistów zajmujących się problematyką autyzmu, studentów oraz rodziców dzieci dotkniętych tą chorobą.

8. Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera/ A.Borkowska.

Gdańsk : Harmonia , 2010, /NOWOŚĆ/

Autorka opisuje problemy, jakie napotyka w szkole zarówno uczeń z zespołem Aspergera, jak i nauczyciel podczas pracy z tym dzieckiem. Problemy, które często wynikają nie ze złej woli obu stron, a z braku porozumienia i wiedzy o odrębności odbioru świata przez osobę z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

9. Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna / A. i F. Brauner ; tł. [z fr. ] T. Gałkowski. – Wyd. 2.

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, Sygn: 25751

10. Barwne cienie i nietoperze : życie w autystycznym świecie/ A. Brauns.

Poznań : Media Rodzina , 2009, /NOWOŚĆ/

"Książka ta jest na rynku wydawniczym pozycją niezwykłą. Została bowiem napisana przez osobą żyjącą w świecie autyzmu, a ściślej - występuje u niej tzw. syndrom Aspergera, będący szczególną postacią autyzmu. Niezwykłość książki Axela Braunsa polega na biograficznie, introspekcyjnie ujmowanym opisie postrzegania otoczenia, nawiązywania społecznych relacji i komunikowania się z innymi ludźmi. Autor wnikliwie analizuje specyfikę swoich uczuć, a właściwie ich braku. Zjawiska i przeżycia opisuje w oparciu o bardzo dobrą pamięć, a opisy te są frapujące - jak sądzę - dla każdego, kogo interesują odmienności ludzkiego spostrzegania, myślenia i działania.” (fragm. rec. prof. I.Obuchowskiej)

11. Autyzm od wewnątrz- przewodnik/ H. De Clerk.

Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2007, /NOWOŚĆ/

12. Zespół Aspergera i NLD: problematyka dotycząca zatrudnienia/ Y. Fast i in.

Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2008, /NOWOŚĆ/

13. Myślenie obrazami oraz inne relacje z życia z autyzmem/ T. Grandin

Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2006, /NOWOŚĆ/

14. Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. S. Mihilewicz. – Wyd. 2.

Kraków : ”Impuls”, 2005, Sygn: 32656

15. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / P. Godwin Emmons, L. Mckendry Anderson.

Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007, Sygn: 32653

16. Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / U. Frith

Gdańsk : GWP, 2008, Sygn: 33465, 33601

17. Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym / T. Gałkowski.

Warszawa : WSiP, 1995

Sygn: 25387

18. Byłam dzieckiem autystycznym / T. Grandin [oraz] M. M. Scariano.

Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, Sygn: 25145

19. Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty / M. Grodzka.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007., Sygn: 32747

Unikalny i poruszający zapis przeżyć terapeuty, dziecka autystycznego i jego rodziny. Książka, choć nie jest pozycją naukową, posiada olbrzymią wartość poprzez bogactwo obserwacji, dotyczących funkcjonowania dziecka w procesie zmian rozwojowych. Autentyczność dziennika sprawia, że czytelnik może zdobyć się na odwagę konfrontacji własnych przeżyć pierwszego kontaktu z dzieckiem zaburzonym z doświadczeniami autorki książki. Drugie wydanie książki zostało wzbogacone aktualnymi informacjami i wskazówkami dla rodziców dzieci autystycznych.

20. Wszystkie koty mają zespół Aspergera / K. Hoopmann.

Warszawa : Linia , 2012, /NOWOŚĆ/

Wszyscy lubimy małe koty. O dzieciach z zespołem Aspergera wiemy niewiele. Dzięki spotkaniu tych dwóch - pozornie tylko odległych światów - autorka w prosty i lekki sposób nie tylko przekazuje nam wiedzę o skomplikowanym zjawisku, ale przede wszystkim - otwiera serca na inność.

21. Ja i mój świat : historyjki społeczne : elementarz umiejętności społecznych dla małych dzieci / pod red. C. Gray i A. Leigh White.

Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2005.

Sygn: 31724

22. Świry, dziwadła i Zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dojrzewania / L. Jackson.

Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2005, Sygn: 32230

To znakomita, jedyna w swoim rodzaju książka, napisana przez bardzo inteligentnego trzynastolatka z Zespołem Aspergera. Rodzina Luke'a jest też jedyna w swoim rodzaju: ma on trzy siostry i trzech braci, z których jeden jest dotknięty ADHD, a najmłodszy jest autystyczny. W ich przypadku jednak to, co wydawałoby się ciężkim doświadczeniem, stanowi tło doskonałej nauki, kształcących wspólnych przeżyć, rozwijania wzajemnych ciepłych uczuć, poczucia humoru i świetnej zabawy.

23. Autyzm i dieta : o czym warto wiedzieć / R. Kessick.

Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010., Sygn: 34460

24. Autyzm i zespół Aspergera / J. Komender, G. Jagielska, A. Bryńska.

Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009., Sygn: 34093

25. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. J. Kossewska.

Kraków : „Impuls”, 2009., Sygn: 34807

Książka prezentuje twórcze propozycje konkretnych form realizacji edukacyjnej i wychowawczej funkcji szkoły w odniesieniu do uczniów z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, które są cennym materiałem dla psychologów i pedagogów, jak również podstawą i inspiracją do dalszych poszukiwań najbardziej odpowiednich metod. Mogą one stanowić punkt wyjścia do tworzenia programów realizowanych w placówkach terapeutyczno-szkolnych dla uczniów z autyzmem.
W niniejszej monografii prezentujemy twórcze sposoby wykorzystywane przez pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Krakowie, mając nadzieję, że Czytelnik odnajdzie w przedstawionych propozycjach inspirację do własnych działań podejmowanych wobec osób z autyzmem.

26. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / M. L. Kutscher, T. Attwood, R. R. Wolff .

Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007., Sygn: 32654

27. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / A. Maciarz, D. Drała. Wyd. 3.

Kraków : „Impuls”, 2007., Sygn: 27314 /Wyd. 1 z 2000r./, Sygn: 34404

Osnowę treści tej książki stanowią relacje matki dziecka dotkniętego zespołem Aspergera. W pierwszej części przedstawiono istotę i swoiste symptomy zespołu Aspergera jako jednej z postaci autyzmu, w drugiej – relacje matki chłopca dotkniętego ta chorobą, jego przeżycia i zachowania. Zgrupowano je w ramach poszczególnych symptomów opisanych i zinterpretowanych w świetle wiedzy o autyzmie.

28. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz.

Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ”Żak” Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2009., Sygn: 34277

29. Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych / K. Markiewicz.

Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007, Sygn: 33164

Autyzm to szum i chaos. Bezład, którego nie można uporządkować. Tak swój stan opisuje jeden z pacjentów i bohaterów książki, która stanowi efekt wieloletniej pracy badawczej i praktyki terapeutyczno-diagnostycznej.

30. Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu / M. Młynarska.

Wrocław: Wydawnictwo UW, 2008., Sygn: 33632

Książka stanowi podsumowanie „pełnych determinacji i zaangażowania” kilkunastoletnich badań nad autyzmem – podsumowaniem okresu, który sama autorka nazywa „wspaniałą przygodą intelektualną i terapeutyczną”.
Autyzm jest chorobą, która stanowi ogromne nieszczęście dla dzieci nią dotkniętych i ich rodzin, a najwyższej miary wyzwanie dla terapeuty. Dzieje się tak – wyjaśnia autorka – dlatego, że małe dziecko jest w relacji z terapeutą „przeciwnikiem” ponad wiek i oczekiwania twardym. Twardym wobec siebie samego – bo nie zależy mu ani na poprawie własnej egzystencji, ani na podniesieniu swego, obecnego i przyszłego, statusu społecznego. I twardym wobec terapeuty – bo ignoruje go w sposób, który zwykle lekarza w relacji z pacjentem, szczególnie tak małym, nie spotyka i na który ów lekarz nie jest przygotowany. Wreszcie – każdy przypadek autyzmu podaje w wątpliwość całą naszą wiedzę na temat tej choroby, a to nie jest sytuacja, która terapeutę wzmacnia.

31. Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi : poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem / pod red. C. Maurice.

Warszawa : Wydawnictwo LTW, 2007., Sygn: 32995

32. Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym / J. Moor.

Warszawa: Wydawnictwo Mała Litera : Wydawnictwo Cyklady, 2006

Sygn: 31715

Książka przeznaczone jest przede wszystkim dla rodziców i opiekunów zmagających się na co dzień z problemem wychowania maluchów, u których stwierdzono zaburzenia na tle autyzmu.

33. Sztuka która pomaga dzieciom / K. Opala-Wnuk .

Łódź : JK , 2009, /NOWOŚĆ/

Porady dla rodziców i nauczycieli o "pracy przez zabawę" ze wszystkimi dziećmi - w tym z nadmiernie zamkniętymi, znerwicowanymi, dyslektycznymi, z ADHD, ADD, autyzmem, zaburzeniami rozwojowymi.
- zabawa z farbkami, kredkami, plasteliną
- wydzieranie papieru
- malowanie palcami, dłońmi, stopami
- robienie masek
- wymyślanie scenek do odegrania

34. Czy kochasz Małego Misia? : o wychowaniu dziecka z zespołem Aspergera/ B. Pióro.

Kraków : „Impuls” , 2012, /NOWOŚĆ/

Książka Czy kochasz Małego Misia jest opisem trzynastu lat życia chłopca z zespołem Aspergera. Chłopiec ten dzięki swojej pracowitości, determinacji Matki i pomocy wielu osób nauczył się mówić, czytać i pisać, rozwinął w sobie liczne talenty i zyskał przyjaciół.

35. Autyzm : od badań mózgu do praktyki psychologicznej / E. Pisula.

Sopot : GWP, 2012, /NOWOŚĆ/

Książka  zawiera dogłębną refleksję dotyczącą podstaw teoretycznych, czyli terminologii związanej z autyzmem i klasyfikacji tego zaburzenia, wnikliwy komentarz do danych epidemiologicznych, a także niezwykle szczegółową analizę aktualnego stanu badań w zakresie: szeroko rozumianej charakterystyki autyzmu i jego przyczyn oraz bieżącej praktyki klinicznej. Liczba badań z udziałem osób dotkniętych autyzmem może wskazywać, że zaburzenie to zostało dość dobrze poznane. Autorka – pokazując, ile już wiadomo i jak można to wykorzystywać w codziennej pracy terapeutycznej – uświadamia czytelnikowi, jak wiele jest jeszcze niewiadomych, zwłaszcza w dziedzinie złożonej, wieloczynnikowej etiologii zaburzenia.

36. Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia/ E. Pisula.

Gdańsk : Harmonia , 2012, /NOWOŚĆ/

Co to jest autyzm? Podstawowe informacje o przyczynach, klasyfikacji i częstości występowania autyzmu. Główne symptomy autyzmu. Jak wcześnie wykryć autyzm?
Na czym polega interwencja w przypadku małych dzieci z autyzmem?
Co mogą zrobić rodzice?

37. Autyzm i przywiązanie / E. Pisula. –

Gdańsk : GWP, 2003

Sygn: 29986

38. Małe dziecko z autyzmem : diagnoza i terapia / E. Pisula.

Gdańsk : GWP, 2005, Sygn: 31873, 32205

39. Rodzice dzieci z autyzmem / E. Pisula.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, /NOWOŚĆ/

Publikacja zawiera analizę sytuacji rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dotknięto w niej kwestii doświadczania stresu przez rodziców, jego przyczyn, przebiegu oraz radzenia sobie. Autorka wnikliwie analizuje interakcje rodziców z autystycznym dzieckiem oraz obraz dziecka w oczach rodziców. Rozpatruje możliwości udzielenia pomocy rodzicowi oraz obszary, w jakich pomoc ta jest najbardziej potrzebna.

40. Płacz bez łez : listy rodziców dzieci autystycznych / oprac. M. Grodzka-Guzkowska.

Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 1995, Sygn: 33224

Książka jest kopalnią wiedzy o autyzmie dziecięcym, i to z pierwszego źródła; o autyzmie piszą tu bowiem rodzice, czyli ci, którzy problem odczuwają najgłębiej. Jest to książka o przeżyciach rodziców, o trudnym współżyciu z dziećmi odgradzającymi się od świata i heroicznym trudzie przywracania tych dzieci do normalności.[...](Prof. dr hab.Małgorzata Kościelska)

41. Autyzm : jak pomóc rodzinie / P. Randall, J. Parker. Wyd. 2.

Gdańsk : GWP, 2010, Sygn: 28683 /Wyd. 1 z 2001r./, Sygn: 34671

„Organizacja pomocy rodzinom dzieci autystycznych, prezentowana przez Autorów, imponuje swoim zasięgiem, różnorodnością form wsparcia, elastycznością w rozwiązywaniu problemów dzieci autystycznych i ich rodzin oraz ogromnym zaangażowaniem wielu środowisk.
Mam nadzieję, że cenny materiał zawarty w tej monografii zostanie wykorzystany przez środowiska polskie i pomoże w budowaniu godnego życia dzieci autystycznych i ich rodzin”. (Prof. Hanna Jaklewicz)

42. Wzrastajcie z nami, a nie obok nas: program pracy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem/ M. Raszewska i K. Szoć

Gdańsk: Harmonia, 2010, /NOWOŚĆ/

43. Pomóż dziecku z... autyzmem / D. Seach, M. Lloyd, M. Preston ; [tł. Dorota Sciepko-Cram].

Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006, Sygn: 32681

44. Terapia behawioralna dzieci z autyzmem: teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania/ M. Suchowiejska i in.

Sopot: GWP, 2012, /NOWOŚĆ/

45. Uwięziony umysł : opowieści o ludziach z autyzmem / P. Szatmari.

Kraków : Znak, 2007, Sygn: 32604

Zbiór opowieści o ludziach (dzieciach i dorosłych) z autyzmem i syndromem Aspergera. Każdy rozdział (nazwany imieniem pacjenta) to osobna historia, pokazująca, jak niesłychanie są zróżnicowane zaburzenia autystyczne. Szatmari opowiada o swych pacjentach nie od strony psychopatologii, nienormalności, ale raczej stara się pokazać niezwykły, indywidualny świat chorego i wskazać drogę do jego zrozumienia.
46. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / J. Święcicka.

Kraków : „Impuls” , 2012, /NOWOŚĆ/

Książeczka jest próbą zainteresowania środowisk nauczycielskich problemami tej grupy uczniów. Należy spodziewać się, że dzieci ze diagnozowanym zespołem Aspergera będzie systematyczne przybywać, jeżeli już tak się nie dzieje. Dlatego wiedza nauczycieli i innych specjalistów z tego zakresu musi się poszerzać, ponieważ dobrze funkcjonujące dziecko dotknięte tym zaburzeniem nie musi trafić do szkoły integracyjnej czy specjalnej, ale do zwykłej szkoły masowej, może właśnie, drogi nauczycielu, do twojej klasy.

47. Czy moje dziecko ma autyzm : jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu / O. Teitelbaum, P. Teitelbaum.

Gdańsk : Harmonia , 2012, /NOWOŚĆ/

Autorzy poświęcili prawie dwadzieścia lat pracy, aby poprzez analizę rozwoju motorycznego dziecka na wczesnych etapach życia stworzyć metody wykrywania sygnałów ewentualnego autyzmu i zespołu Aspergera. Obserwując u prawidłowo rozwijających się dzieci takie zachowania, jak: przewracanie się z pleców na brzuch, siadanie, raczkowanie i chodzenie, a następnie porównując je z zachowaniem dzieci, u których potem zdiagnozowano autyzm, badacze dokładnie wskazali wzorce ruchowe będące symptomami autyzmu i zespołu Aspergera.

48. Nie każdy jest Rain Manem / A. Teluk-Lenkiewicz.

Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010, Sygn: 34643

49. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. J. J. Błeszyńskiego. Wyd. 2 zm. Kraków:”Impuls”, 2005, Sygn: 31816

Wczesne wykrywanie autyzmu i efekty wczesnej terapii
Dylematy związane z terapią behawioralną stosowaną wobec osób autystycznych
Muzykoterapia w pracy z dzieckiem autystycznym
Metoda Knillów z elementami stymulacji polisensorycznej w terapii dzieci autystycznych
Wybrane metody wykorzystywane w pracy z dzieckiem autystycznym i z głębokimi zaburzeniami rozwoju.

50. Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi /

M. Walczowska-Dutka. – Kraków:”Impuls”, 2005, Sygn: 33793

51. Nikt nigdzie : niezwykła autobiografia autystycznej dziewczynki / D. Williams.

Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2005

Sygn: 31729

Dramatyczna, fascynująca autobiografia autystycznej dziewczyny, która była dzieckiem w czasie, kiedy pojęcie „autyzm” nie było znane (lata 60. XX w.). Dziewczynka z głębokim autyzmem, żyjąca w tzw. „normalnym” środowisku, traktowana była jak dzika, szalona, głucha…Próbując przetrwać, stwarzała sobie własne światy, wykształcała mechanizmy obronne, które obecnie inspirują terapeutów pracujących z dziećmi autystycznymi.

52. Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / B. Winczura.

Kraków : „Impuls”, 2008

Sygn: 34851

Autorka zadała sobie trud nawiązania kontaktów z innymi ośrodkami naukowymi, które koncentrują swoje zainteresowania badawcze wokół psychospołecznego rozwoju dzieci autystycznych i postanowiła zrealizować bardzo poważne zadanie – dokonać tłumaczenia techniki, służącej diagnozie rozwoju teorii umysłu oraz programu terapii tej teorii, a następnie sprawdzić drogą eksperymentu pedagogicznego ich przydatność w działaniach interwencyjnych.

53. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. M. Gambin i E. Łukowska.

Warszawa : Wydawnictwa UW, cop. 2009, Sygn: 34401

Książka zawiera 11 artykułów, których autorami są psycholodzy (terapeuci), lekarz medycyny oraz studenci, i stanowi cenne uzupełnienie informacji dotyczących zasad i sposobów podejścia do rehabilitacji osób z autyzmem. Będą z niej korzystać zarówno profesjonaliści-praktycy zajmujący się na co dzień świadczeniem pomocy dla tej grupy osób, jak i studenci psychologii zainteresowani pogłębianiem swej wiedzy na temat różnych form pomocy specjalistycznej realizowanej w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz w ramach inicjatyw pozainstytucjonalnych, podejmowanych przez organizacje pozarządowe.

54. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem : teoria, metodyka, przykłady / red. nauk. J. J. Błeszyński.

Kraków : „Impuls”, 2004

Sygn: 30378

55. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. E. Pisuli i D. Danielewicz. Kraków : „Impuls”, 2005, Sygn: 31920

56. Zespół Aspergera w okresie dojrzewania: wzloty, upadki i cała reszta/ pod red. L.H. Willey.

Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2006, /NOWOŚĆ/

57. Gdybym mógł z wami rozmawiać ... : autystyczny chłopiec szuka porozumienia / D. Zöller.

Warszawa : Fundacja Synapsis, 1994, Sygn: 25316

58. Żyć z Autyzmem –praktyczna nauka samodzielności najmłodszych dzieci z różnymi formami niepełnosprawności umysłowych.
Jest to seria książeczek o charakterze instruktażowym - bardzo potrzebna w praktycznej nauce samodzielności najmłodszych dzieci - adresowana do pedagogów, studentów pedagogiki, nauczycieli placówek integracyjnych i specjalnych, terapeutów, a przede wszystkim do rodziców i opiekunów - przebywających i pracujących z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych

-         Uczymy się ubierać.  Sygn: 33191

-         Uczymy się żyć w rodzinie. Sygn: 33194

-         Uczymy się wychodzić z domu. Sygn: 33192

-         Uczymy się zasypiać. Sygn: 33193

-         Uczymy się korzystać z toalety. Sygn: 33189

-         Uczymy się bawić. Sygn: 33187

-         Uczymy się myć. Sygn: 33190

-         Uczymy się jeść i pić. Sygn: 33188

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. BABEL, Przemysław: Umysł autystyka.

Charaktery. - 2008, nr 5, s. 91

Zawiera rec. książki: Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith. - Gdańsk, 2008

2. BŁASZCZYK, Sylwia: FUNKCJONOWANIE psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego .

Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2008, nr 3 s. 40-44

3. BŁESZYŃSKI, Jacek: BADANIA nad wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy
z dzieckiem autystycznym.

Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 12, s.10-12

4. BŁESZYŃSKI, Jacek Jarosław: PRZEGLĄD badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu.

Szkoła Specjalna. – 2007, nr 3, s. 175-183

5. BŁESZYŃSKI, Jacek: WIELOKIERUNKOWE podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem

Szkoła Specjalna. – 2009, nr 1, s. 18-24

6. CEREK, Dorota: PROGRAM adaptacyjny realizowany z uczniem autystycznym w pierwszej klasie szkoły specjalnej.

Rewalidacja. – 2008, nr 2, s. 52-56

7. CHARBICKA, M.: ZABURZENIA integracji sensorycznej u dzieci autystycznych.

Rewalidacja. – 2007, nr 1, s. 49-63

8. CHARBICKA, Magdalena: ”WODA-ZYWIOŁ poskromiony” (wykorzystanie wody w terapii dziecka autystycznego.

Rewalidacja. – 2005, nr 2, s.91-93

9. CIENIUCH, Agnieszka: TERAPIA słuchowa.

Rewalidacja.– 1998, nr 2, s. 45-47

10. CZAPCZYNSKA, Agnieszka: AUTYZM a pleć.

Remedium.– 2005, nr 3, s.22-23

11. CZERWIŃSKI, Jerzy: CHŁOPCY z domku z kart.

Charaktery.– 2010, nr 6, s. 110-113

12. DUBIS, Anna: AUTYZM czy nie autyzm?

Edukacja i Dialog. – 2005, nr 7, s.24-29

13. DYLIKOWSKA, Żaneta: MÓJ pierwszy uczeń z autyzmem.

Rewalidacja. – 2008, nr 2, s. 32-35

14. FLOREK, Anna: TERAPIA i włączanie dziecka do grupy rówieśniczej.

Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 2, dod. Przed Szkołą, s. 17-18,20,22-24

15. GELLETA-MAC, Izabela: DZIECI z autyzmem.

Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 4, s. 36-39

16. GIETKA, Edyta: PRACOWNIA Rzeczy Różnych.

Polityka.– 2007, nr 28, s. 100-105

17. GÓRECKA, Marzena: PSYCHOSPOŁECZNE koncepcje uwarunkowania autyzmu.

Remedium. –2010, nr 5, s. 6-7

18. GRABOWSKI, Istvan: POMAGAJ autystycznym dzieciom.

Gościniec Bialski. – 2011, nr 1, s. 17-18

19. GUT, Janina: DOTYK psiej łapy.

Rewalidacja. – 1998, nr 1, s.75-77

20. HAMERLAK, Katarzyna.: SYSTEM terapii dzieci autystycznych Princeton Child Development Institute w USA.

Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 1, s. 36,38

21. HERZYK, Maria: DZIECKO autystyczne : opis przypadku.

Rewalidacja. – 2006, nr 2, s. 101-107

22. HERZYK, Maria: SYTUACJA dziecka autystycznego w domu pomocy społecznej.

Rewalidacja. – 2001, nr 1, s.99-103

23. JUTRZYNA, Ewelina: [AUTYZM dziecięcy] .

Szkoła Specjalna. – 2002, nr 1, s. 58-59

Zawiera rec. książki: Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Kraków, 2000

24. KOSIOR, Edyta.: SZKOŁA wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera – z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty

Szkoła Specjalna. – 2009, nr 3, s. 204-217

25. KRASIEJKO, Izabela.

UCZEŃ z autyzmem w publicznej szkole masowej.

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 5, s. 30-36

26. KRAWCZYK, Felicyta: TERAPIA niedyrektywna autystycznego.

Rewalidacja. – 2010, nr 1, s. 64-76

27. KRÓLIKOWSKA, Krystyna: KIERUNKI pracy terapeutycznej z autystyczna Zosia : charakterystyka dziecka .

Rewalidacja. – 2009, nr 1, s. 29-34

28. KUŁAKOWSKA, Joanna: LECZENIE sercem i cierpliwością.

Gazeta Szkolna. – 2003, nr 16, s.16

29. KUŁAKOWSKA, Joanna: WŁASNY( autystyczny) świat.

Gazeta Szkolna. – 2003, nr 15, s.16

30. KUNICKA, Edyta: NIETYPOWE zainteresowania Mateusza: program pracy z dzieckiem autystycznym.

Rewalidacja. – 2009, nr 1, s. 16-28

31. ŁAWICKA, Joanna: KONCEPCJA diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami.

Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s.296-305

32. MACKOWICZ, Jolanta: [BYŁAM dzieckiem autystycznym]-rec. książki.

Nowa Szkoła. – 1996, nr 6, s. 51-52

33. MAJCHRZAK, Anna: DOBRE praktyki-metody pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera czyli terapeutyczna rola plastyki w procesie edukacji.

Gazeta Szkolna. – 2010, nr 48, s. 8

34. MAREK, Elżbieta: ZROZUMIEĆ autystyczny świat.

Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 376-378

35. MAZUR, Agnieszka: ZABURZENIA autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy.

Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2009/20010, nr 1, s. 62-68

36. MILCZAREK, Joanna: STYMULACJA zmysłów w pracy z dzieckiem autystycznym.

Rewalidacja. – 2004, nr 2, s.54-61

37. MINCZAKIEWICZ, Elżbieta Maria.: FILM ”The Boy Inside” [rec.filmu].

Szkoła Specjalna. – T. 70, nr 1 (2009), s. 76-78

38. MIROSŁAW, Klaudia: PRACA z dziecmi autystycznymi w St. Colman’s.

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 5, s. 55-56

39. MRÓZ, Maja: ZARYS programu pracy z chłopcem, u którego zdiagnozowano: sprzężone opóźnienia rozwoju z towarzyszącymi zaburzeniami zachowania ze spectrum zaburzeń autystycznych.

Rewalidacja. – 2008, nr 2, s. 40-42

40. MUSIOŁ, Magdalena: UWAGI dotyczące niektórych kierunków pracy z chłopcem, u którego występują nasilone zaburzenia zachowania.

Rewalidacja. – 2008, nr 2, s. 46-51

41. NAREWSKA, Jolanta: INTEGRACJA czy izolacja?

ŻYCIE SZKOŁY. – 2003, nr 6, s. 367-369

Kształcenia integracyjne dziecka autystycznego

42. OLECHNOWICZ, Hanna: AUTYZM jako proces przeciwdziałania eskalacji zaburzeń.

Rewalidacja. – 2007, nr 2, s. 3-14

43. OLECHNOWICZ, Hanna: WOKÓŁ autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje (fragmenty).

Rewalidacja. – 2004, nr 1, s.131-137

44. OLECHNOWICZ, Hanna: WOKÓŁ autyzmu. Ucieczki i powroty.

Rewalidacja. – 2004, nr 1, s.73-76

45. OLECHNOWICZ, Hanna: WSPÓLNE gniazdo, królowanie i szybowanie.

Rewalidacja. – 1998, nr 1, s. 3-11

46. OTAPOWICZ, Dorota.: TWÓRCZOŚĆ plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym.

Edukacja. – 2009, nr 3, s. 104-109

47. PART, Sylwia.: AUTOAGRESJA u osób z autyzmem.

Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 8, s. 34-39

48. PATYK, Katarzyna.: DZIECI autystyczne w klasach integracyjnych.

Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 14-15

49. PATYK, Katarzyna.: DZIECKO autystyczne : metody i formy pracy w szkole.

Nowa Szkoła. – R. 65,  nr 5 (2009), s. 45-53

50. PATYK, Katarzyna.: RODZICE dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych.

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009 , nr 7, s. 34-42

51. PATYK, Katarzyna.: WYKORZYSTANIE profilu psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce szkolnej - zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki.

Szkoła Specjalna. – 2009, nr4, s. 293-301

52. PAWŁOWSKA, Halina: ECHOLALIA w prawidłowym i zaburzonym rozwoju mowy .

Szkoła Specjalna. – 1999, nr 5, s. 262-266

53. PAWŁOWSKA-JARON, Halina: PERCEPCJA sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne.

Szkoła Specjalna. – 2004, nr 3, s. 221-226

54. PIERÓG, Marta: ZABAWY dziecka .

Edukacja i Dialog. – 2005, nr 7, s.30-34

55. PILECKA-ZOUAIDIA, Justyna.: DYLEMATY i sukcesy rodziców dziecka z autyzmem.

Katecheta. – 2009, nr 7/8, s. 99-103

56. PILECKA-ZOUAIDIA, Justyna.: ZESPÓŁ Aspergera - wyzwanie dla nauczycieli.

Katecheta. – R. 53, nr 12 (2009), s. 64-68

57. PISULA, Ewa: DZIECI zamknięte we własnym świecie.

Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 324-327

58. PISZCZEK, Maria: HISTORIA rozwoju dzieci autystycznych z różnych grup (typologia O.S.Nikolskiej).

Rewalidacja. – 2004, nr 2, s.33-49

59. PISZCZEK, Maria: KWESTIONARIUSZ do oceny kompetencji emocjonalno- społecznych

(KOKE-S) wysoko funkcjonujących autystów i dzieci z zespołem Aspergera.

Rewalidacja. – 2010, nr 1, s. 48-63

60. PISZCZEK, Maria: METODY komunikacji alternatywnej i wspomagającej w edukacji dzieci głębiej upośledzonych umysłowo i autystycznych. część II .

Rewalidacja. – 2001, nr 1, s. 3-24

61. PISZCZEK, Maria: TYPOLOGIA O.S.Nikolskiej - propozycje terapii dzieci autystycznych.

Rewalidacja. – 1999, nr 1, s. 80-92

62. PISZCZEK, Maria: TYPOLOGIA O.S.Nikolskiej - próba zrozumienia dynamiki zaburzeń w kręgu autyzmu.

Rewalidacja. – 1998, nr 2, s. 18-34

63. PISZCZEK, Maria: UCZNIOWIE autystyczni: diagnoza funkcjonowania intelektualnego, przygotowanie nauczycieli, braki  w programach terapeutycznych.

Rewalidacja. – 2005, nr 2, s.14-18

64. PŁASZCZEWSKA, Maria: SKUTECZNOSC metod alternatywnych w pracy z dzieckiem autystycznym opartych na metodach komunikacji alternatywnej (piktogramy). Studium przypadku.

W: Dziecko niepełnosprawne. Rozwój i wychowanie / pod red. E.M. Minczakiewicz.

Kraków: Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2003, s. 227-236 , sygn. 29 761

65. PŁÓCIENNICZAK, Elżbieta: HISTORIA, której dalszego ciągu jeszcze nie znamy...

Rewalidacja. – 1998, nr 2, s. 35-44

66. POPEK, Wiesława: [AUTYZM i zespół Aspergera - recenzja].

Kwartalnik Pedagogiczny. – 2007, nr 2 , s. 188-195

Zawiera rec. książki: Autyzm i zespół Aspergera. - Warszawa, 2005

67. PROKOPIAK, Anna: [CZŁOWIEK i autyzm - recenzja] .

Rewalidacja. – 2010, nr 2, s. 100-102

Zawiera rec. książki: Człowiek i autyzm. - Lublin, 2010.

68. PUCZYNSKA, Dorota: NIETYPOWE zachowania Janka .

Rewalidacja. – 2008, nr 2, s. 35-39

69. PURA, Maria: MOJE spotkania z dzieckiem autystycznym .

Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 3, s.1-3

Program rewalidacji dziecka autystycznego z niepełnosprawnością umysłowa w stopniu głębszym, bez kontaktu werbalnego

70. PUSTKOWSKI, Marcin: ZOBACZYĆ las .

Polityka. – 2007, nr 23, s. 86, 88

71. RAFALSKA-KAWALEC, Jadwiga: MOZLIWOSC edukacji : autyzm u dzieci z małych środowisk.

Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 21-25

72. RASZEWSKA, Maria: MAGIA i magnetyzm.

Rewalidacja. – 1999, nr 1, s. 22-24

73. RYNKIEWICZ, Agnieszka: DZIEWCZĘTA i kobiety z zespołem Aspergera – sukces czy porażka
w szkole lub w pracy?

Edukacja i Dialog. – 2009, nr 5 , s. 18-22

74. RYNKIEWICZ, Agnieszka: MOCNE strony autyzmu : zespół Aspergera.

Edukacja i Dialog. – 2009, nr 2 , s. 52-56

75. RYNKIEWICZ, Agnieszka: ZESPÓL Aspergera i wysokofunkcjonujacy autyzm.

Edukacja i Dialog. – 2009, nr 6 , s. 20-24

76. SŁOMINSKA, Dominika: PODSTAWY terapii i edukacji dzieci z autyzmem.

Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 328-332

77. SOWIŃSKA, Magdalena: KACPER - dziecko autystyczne.

Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 10, s. 43-45

78.SPECYFIKA pracy nauczycieli wf - z dziećmi autystycznymi.

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 7, s. 34-42

79. STACHYRA, Krzysztof: OŚRODEK terapii dzieci autystycznych ”Giant Steps”.

Szkoła Specjalna. – 2008, nr 1 , s. 73-75

80. STOPYRA, Sawrina: MOTYL uwięziony w ciemnościach.

Psychologia w Szkole. – 2008, nr 1, s. 143-147

81. SWAT, Justyna: FUNKCJONOWANIE Janka w środowisku domowym i szkolnym.

Rewalidacja. – 2009, nr 1, s. 34-39

82. SWIERCZEK, Małgorzata: ”PROGRAMY Aktywności” oraz ”Dotyk i Komunikacja” M. i Ch. Knillów : (moje doświadczenia w pracy z dzieckiem autystycznym) .

Rewalidacja. – 1997, nr 1, s. 91-94

83. TCHÓRZ-DYTKO, Agnieszka: KASIA - opis poziomu funkcjonowania i próby terapii.

Rewalidacja. – 2008, nr 2, s. 61-67

84. TROJAN, Elżbieta.: AUTYZM : wybór bibliografii z lat 1998-2009.

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 7, s. 62-64

85. TROJAN, Elżbieta.: [AUTYZM - recenzja] .

Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – R. 10, nr 2 (2010), s. 117-120

Zawiera rec. książki: Autyzm : epidemiologia, diagnoza i terapia. - Wrocław, 2010.

86. TURNER, Mark Alex: NEURONY i roboty kontra autyzm.

Charaktery. – 2008, nr 9, s. 68-71 (Artykuł z nr 8/2008 ”The Psychologist” )

87.[UCZEN z zespołem Aspergera : / praktyczne wskazówki dla nauczyciela].

Gazeta Szkolna. – 2010, nr 35, s.20

Zawiera rec. książki: Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela.  - Kraków, 2010

88. WINCZURA, Barbara: JAK uczyć dzieci z autyzmem rozumieć myśli, uczucia i intencje innych ludzi: implikacje terapeutyczne dla teorii umysłu.

Rewalidacja. – 2010, nr 1, s. 29-47

89. WISNIEWSKI, Marta: ZASTOSOWANIE techniki z zakresu integracji sensorycznej w pracy
z dzieckiem autystycznym.

Rewalidacja. – 2008, nr 2, s. 17-22

90. WOLSKI, Andrzej: MOŻE jeszcze nie Mount Everest - z naszych autystycznych doświadczeń wspinaczkowych.

Rewalidacja. – 2008, nr 2, s. 7-16

91. WÓJCIK, Żaneta: JACEK - diagnoza funkcjonowania i zarys programu terapeutycznego.

Rewalidacja. – 2008, nr 2, s. 42-46

92. WROŃSKA, Joanna: CHARAKTERYSTYKA dziecka z zaburzeniami zachowania o charakterze autystycznym oraz wstępna propozycja kierunków oddziaływań podejmowanych w celu poprawy jego funkcjonowania.

Rewalidacja. – 2008, nr 2, s. 57-61

/Zestawienie opracowała Joanna Kapitaniuk/

 

Województwo Lubelskie

 

czytak

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Biblioteka Na Facebook'u

Nasza Klasa

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj818
mod_vvisit_counterWczoraj577
mod_vvisit_counterBieżący tydzień2777
mod_vvisit_counterMiniony tydzień6076
mod_vvisit_counterBieżący miesiąc15084
mod_vvisit_counterMiniony miesiąc20488
mod_vvisit_counterRazem514753

Gościmy na stronie...

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości